Diversiteitsportaal A+O fonds Rijk

Deze website bevat een database met theoretische en praktische onderzoeksresultaten over diversiteitsbeleid. Deze zijn de uitkomst van een inventarisatie van onderzoeksresultaten op het gebied van diversiteit.

De vakbonden en de sectorwerkgever (het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) streven naar een integraal diversiteitsbeleid voor de sector Rijk. Dit Diversiteitsbeleid Rijksbreed werkt toe naar een evenwichtige verdeling van het personeelsbestand naar leeftijd, geslacht en etniciteit, door het ontwikkelen van beleid op het gebied van instroom, doorstroom, behoud en inzetbaarheid van de verschillende doelgroepen.

In opdracht van het A+O fonds Rijk waarin de vakbonden en de werkgever Rijk samenwerken - is de inventarisatie verricht door VanDoorneHuiskes en partners. Door de inventarisatie digitaal te publiceren in de vorm van een database met aansprekende zoekingangen, wil het A+O fonds Rijk departementen en diensten ondersteunen bij het vormgeven van hun diversiteitsbeleid.

Resultaten en conclusies

De resultaten van de uitgevoerde inventarisatie worden beschreven in een rapport en zijn bovendien ondergebracht in een database. In het navolgende geven we de belangrijkste conclusies weer. We beginnen met een overzicht van beproefde inzichten: wat weten op basis van ervaring over een succesvolle aanpak van diversiteitsbeleid. Daarna gaan we in op de conclusies die kunnen worden getrokken op basis van de inventarisatie van nieuwe, relevante bevindingen: welke nieuwe inzichten zijn er op het gebied van diversiteitsbeleid, wat zijn inspirerende voorbeelden en zijn er aanpakken/methoden met bewezen effectiviteit?

Werking en indeling van de site

De onderzoeksresultaten over diversiteitsbeleid zijn onderverdeeld in een theoretisch en een praktisch gedeelte. De inventarisatie van Literatuur en onderzoek omvat 213 benaderingen van verschillen tussen mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, allochtonen en autochtonen. De inventarisatie van Methoden en technieken ontsluit 263 aanpakken en instrumenten.

De onderzoeksresultaten zijn ook ingedeeld in Thema‚Äôs, zoals 'meten van diversiteit', 'opleidingen en training' en 'coaching en mentoring'. Per thema kun je doorklikken naar de gevonden bevindingen.

De button Zoeken biedt de mogelijkheid gericht te zoeken naar de resultaten via zoektermen of trefwoorden.

In het linker menu vind je twee knoppen waaronder de belangrijkste conclusies uit de inventarisatie zijn weergegeven. Beproefde inzichten verwoordt de kennis en ervaring rond diversiteitsbeleid tot dusver. Nieuwe inzichten beschrijft de uit de verzamelde bevindingen af te leiden nieuwe trends en ontwikkelingen.

Meer informatie over het A+O fonds Rijk vind je op de website  Externe site www.aofondsrijk.nl.