Diversiteitsportaal

De overheid wil een aantrekkelijke werkgever zijn. Voor iedereen: ongeacht sekse, leeftijd, arbeidshandicap, seksuele geaardheid en culturele achtergrond.
Hoe kunnen we die diversiteit bij de (rijks-)overheid concreet vormgeven? Daarvoor biedt deze website:

  • praktische handvatten en theoretische (achtergrond)kennis;
  • een overzicht van diversiteitsbeleid en concrete instrumenten;
  • inspirerende praktijkvoorbeelden;
  • een database met onderzoekspublicaties en literatuur.

A+O fonds Rijk

Dit diversiteitsportaal is ontwikkeld door het A+O fonds Rijk. Daarin werken vakbonden en werkgever Rijk samen aan (onder meer) een divers samengesteld personeelsbestand bij de rijksoverheid. Meer informatie over het A+O fonds Rijk: Externe site www.aofondsrijk.nl